06 51 54 44 42|info@menschool.nl
vierspan
strand2
duinen
sammie
hippiade
strand
allen
Leverancier van Tennis Gravel

Koetsiersbewijs / Menbewijs / Snelcursus

Mencursus/snelcursus

 • Twee theorieavonden van drie uur. De volledige theorie wordt tijdens deze boeiende avonden doorgenomen.
 • Tijdens de theorieavonden wordt het mennen geleerd met behulp van een mentoestel.
 • Vijf praktijkdagen, waarin uitgebreid aandacht besteed wordt aan het in- en uitspannen. De cursisten gaan zelf mennen om vertrouwd te raken met de aanspanning en het paard.
 • Na de vijf praktijkdagen volgt één examendag.

Voor de tarieven van de mencursus en snelcursus verwijzen wij u naar het tabblad ‘ Tarieven’.

Cursus menbewijs

 • De cursus start op diverse momenten in het jaar. De startmomenten zijn afhankelijk van de aanvragen.
 • Ook voor tweespan- en langspanbewijs.
 • U leert op de juiste manier paarden optuigen en inspannen.
 • Aandacht voor veilig mennen, onder andere in het verkeer.
 • U maakt kennis met het Achenbach-mensysteem.
 • Diverse theoretische onderwerpen met betrekking tot het menbewijs en algemene paardenkennis komen aan de orde.
 • Kosten voor de cursus zijn € 850,00. Het cursuspakket bestaat uit: theorieboeken, examen, het gebruik van de aanspanning tijdens de cursus, koffie/thee tijdens de praktijkdagen en de examendag.

Examen menbewijs

 • Het theorie-examen bestaat uit 35 meerkeuzevragen. Om te slagen moeten minimaal 28 vragen goed beantwoord worden.
 • De instructieboeken “Paard & Welzijn""en "Haal je Menbewijs met plezier” dat de examenkandidaat krijgt bevat alle relevante examenstof.
 • Praktijkexamen. Hier wordt beoordeeld of de kandidaat het paard of de pony correct kan optuigen. Daarnaast beoordeelt de examinator of de kandidaat de vaardigheden van het mensysteem beheerst, of hij correct wendingen rijdt en of er controle is over het paard of de pony.
 • Uiteraard wordt er ook beoordeeld of de kandidaat de verkeersregels juist naleeft en de gedragingen correct zijn.
 • Let op! Het is verplicht om een veiligheidshelm te dragen tijdens de lessen en het examen.
 • Tijdens het examen moet er volgens het Achenbach-mensysteem gereden worden.
 • Kandidaten met een leer- of leesprobleem kunnen, in overleg met een schriftelijke verklaring van het  leer- of dyslexieprobleem, een mondeling examen aanvragen. 

De examinator let op de volgende onderdelen:

 • De verzorging en de bruikbaarheid van het paard of de pony.
 • De stabiliteit en staat van onderhoud van het rijtuig. Past het rijtuig ook bij het paard of de pony qua afmetingen?
 • Hoe wordt er opgetuigd en ingespannen? Met name: volgorde, werkwijze, routine en netheid.
 • Controle over het rijdier tijdens het op- en afstappen en tijdens halthouden, wendingen rijden en verkeerstekens geven.
 • Vaardigheid van het Achenbach-mensysteem.
 • Zweepgebruik.
 • Inzet van de hulpkoetsier
 • Rijden in het verkeer. Juiste en duidelijke verkeerstekens geven. Achterom kijken, voorrang verlenen.
 • Algemene indruk: hoe gaat het paard of de pony. Hoe presenteert de rijder zich.

Vergeet nooit: Het menbewijs is voor menners wat het rijbewijs is voor automobilisten!
Wanneer u in het bezit bent van het menbewijs draagt u bij aan een veiliger beoefening van de paardensport. Bovendien zorgt u er voor dat de positie van de recreatieve paardensport in Nederland verstrekt wordt.

Het menbewijs houdt in dat de menner:

 • de kennis en vaardigheid heeft om met een aanspanning veilig op het terrein en op de openbare weg te rijden.
 • verantwoord kan omgaan met de aanspanning.
 • zich als gast op het terrein weet te gedragen.
 • weet dat aan overige weggebruikers geen last of schade wordt toegebracht.

Contact

Menschool Soest
Lange Brinkweg 87 A
3764 AC Soest

06 51 54 44 42
info@menschool.nl

Sociale Media

Volg ons via sociale media!

divider