Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing
Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing
Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing
Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing
Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing
Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing
Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing
Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing
Menschool Soest, Marieke Hilhorst-Smeeing

Voorwaarden Menschool Soest

Bij deze voorwaarden melden wij expliciet dat u met uitstekend materiaal lest. De koetsen zijn passende rijtuigen. De tuigen zijn gemaakt van degelijk materiaal.

 1. De cursus koetsiersbewijs cursus wordt gegeven op de zaterdag. Uw aanmelding wordt definitief ná ontvangst van uw betaling.
 2. Lessen die uitvallen door oorzaken gelegen bij de cursist, zoals bijvoorbeeld door ziekte of andere oorzaken kunnen in principe niet worden ingehaald.
 3. Lessen die uitvallen door oorzaken gelegen bij de instructeur worden op een andere dag ingehaald. Dit kan ook op een zondag zijn.
 4. Bij de cursus koetsiersbewijs is de minimumleeftijd voor deelname 12 jaar.
 5. De cursist dient voor een eigen WA-verzekering te zorgen.
 6. Bedenk dat u met een levend (vlucht)dier onderweg bent. De risico’s die dit met zich meebrengt worden door de instructeur zoveel mogelijk ingeperkt.
 7. Het volgen van de cursus geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. MenschoolSoest, haar meninstructeur(s) en eventuele helpers doen alles wat in hun vermogen ligt om de veiligheid van de cursisten te waarborgen. Zij kunnen echter, zover de wet deze uitsluiting niet verbiedt, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, geleden door cursisten of deelnemer aan activiteiten van Menschool Soest. Hierbij is ook inbegrepen ten gevolge van enig handelen of nalaten van de meninstructeur(s) en eventuele helpers.
 8. Bij het betuigen van uw paard of pony of wanneer u menles neemt met uw eigen paard of pony blijft alle risico en aansprakelijkheid bij de eigenaar van het betreffende paard of de betreffende pony.
 9. Het belangrijkste bij de menlessen is dat u goed en veilig leert mennen. Dat leren wij u graag in een persoonlijke, ontspannen, informele en gezellige sfeer. Aanwijzingen van de instructeur om dient u vanwege de veiligheid altijd op te volgen.
 10. Indien, bijvoorbeeld door overmacht, de cursus geheel moet worden afgebroken vindt restitutie van cursusgeld plaats naar rato van de inmiddels gegeven lessen.
 11. Indien u zelf de cursus staakt, om welke reden dan ook, vindt er géén restitutie van cursusgelden plaats.
 12. De (men)lessen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd bij de instructeur zelf.
 13. Indien u bij verhindering de losse menlessen tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.(dit geldt niet voor de cursus koetsiersbewijs)
 14. Het rijden tijdens de meninstructie vindt buiten plaats, ook bij minder goed weer. Zorg dus voor goede (regen)kleding en een hoofddeksel. Bij zeer slecht weer kan (naar oordeel van de instructeur) een alternatieve les door ons worden georganiseerd.

Menschool Soest gaat er van uit dat een ieder die deelneemt aan een van de activiteiten van Menschool Soest, kennis heeft genomen van deze voorwaarden. Bij aanvang van een cursus of andere activiteit van Menschool Soest kan er gevraagd worden bovenstaande voorwaarden voor akkoord te ondertekenen.

Volg ons op Facebook! info@menschool.nl | 06 - 51 54 44 42 | Contact | Algemene Voorwaarden